Energetická konzultační a informační střediska EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rádi Vám pomůžeme v těchto oblastech:

  • energetika
  • solární elektrárny
  • obnovitelné zdroje energie (OZE)
  • studie proveditelnosti OZE (solární systémy, bioplynové stanice)
  • posudky a návrhy klimatizačních zařízení pro bytové a kancelářské prostory
  • školení a přednášky z oblasti energetiky a její legislativy
  • Váš dotaz můžete položit zde.