+ (420) 733 373 505 euroenergo@euroenergo.czEuroEnergo s. r. o.

Profesionální služby v oboru energetiky


Vítejte,

 • naše společnost se zabývá výhradně odbornými službami v energetice. Nedodáváme energie, neprodáváme technologie, nenabízíme stavební práce. Proto můžeme, a také poskytujeme nestranné a nezávislé poradenství. Řídíme se výhradně odborným hlediskem.


Poslední novinky

 • 7. 12. 2022

  Naše EKIS poskytuje bezplatné poradenství týkající se dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Program nabízí okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. K elektronické žádosti není potřeba žádné složité papírování a peníze mohou žadatelé získat předem. Vedle konzultací a pomoci se zpracováním žádostí o dotaci je naše EKIS rovněž oprávněno potvrzovat odborné posudky, zprávy o provedených opatřeních, příp. také pořizovat fotodokumentaci. Více o programu zde
 • 12. 10. 2021

  Program Nová zelená úsporám prošel revizí a nově nabízí vyšší dotace s mírně náročnějším podmínkami. Celá administrace probíhá nově elektronicky přes portál AIS. Více zde.

 • 1. 9. 2020

  Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov byla vydána v červnu tohoto roku s účinností od dnešního dne. Významně mění způsob klasifikace budov a dochází k postupnému zpřísnění požadavků na novostavby (od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022.

Naše služby


Technické a energetické poradenství EKIS

 • Energetická konzultační a informační střediska EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu.

  Rádi Vám pomůžeme v těchto oblastech:

  • energetika
  • solární elektrárny
  • obnovitelné zdroje energie (OZE)
  • studie proveditelnosti OZE (solární systémy, bioplynové stanice)
  • posudky a návrhy klimatizačních zařízení pro bytové a kancelářské prostory
  • školení a přednášky z oblasti energetiky a její legislativy
  • Váš dotaz můžete položit zde.
Energetický audit budov a výrobních provozů, Energetický posudek

 • Dle Zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a dle prováděcích vyhlášek Vám zpracujeme energetický audit budov, výrobních zařízení, vlastních energetických zdrojů, obnovitelných zdrojů energie, kancelářské technologie, logistiky a ostatních druhů energetického hospodářství včetně návrhu opatření úspor vstupních energií do předmětu EA. Energetický posudek je zásadní dokument při žádostech o dotace (například program Nová zelená úsporám).

Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek obálky budovy

 • Dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. je Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, včetně rodinných domů, a při energeticky významných změnách stávajících budov. Od roku 1. 1. 2013 je také povinnou součástí kupních a nájemních smluv.

  Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrekonstruovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby například u automobilu. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování.

Termovizní diagnostika

 • Pro kontrolu správného provedení zateplení domu, nebo zjištění úniků tepla, provádíme měření termovizní kamerou, která zobrazí tepelné mosty a úniky tepla na plášti budovy. Termovizní kamera je vhodná také pro kontrolu elektrických zařízení, sedlin v zásobnících a jiných případů, kdy lze pozorovat tepelnou výměnu. Používáme moderní vybavení společnosti FLUKE.

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

 • Kontrola účinnosti kotlů je definována v §6a zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění zákona č. 318/2012 Sb. Četnost a povinnost provádění kontrol je přehledně definována v příloze č. 5 zmíněné vyhlášky.

Kontrola klimatizačních systémů dle vyhlášky č. 193/2013 Sb.

 • Četnost a povinnost provádění kontrol je přehledně definována v příloze č. 2 zmíněné vyhlášky. Co podléhá kontrole? Kontrole podléhají všechna klimatizační zařízení vybavená strojním chlazením se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW.

Energetické koncepce měst

 • Územní energetická koncepce (ÚEK), představuje důležitý výchozí dokument pro energetický management správních celků, v tomto případě města či obce. Povinnost vypracovat ÚEK mají podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií platném znění zákona č. 318/2012 Sb. pro svůj územní obvod krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst v přenesené působnosti.

  Přestože zpracování územní energetické koncepce není pro ostatní města a obce povinné, je vhodné tento koncepční materiál zpracovat. Při dostatečně zodpovědném zpracování ÚEK získá město či obec:

  • nástroj plánování v komunální energetice, v oblasti úspor energie i zásobování energií,
  • možnost sladit zájmy územního a energetického plánování,
  • možnost získat data od dodavatelů energie a dalších subjektů,
  • možnou bonifikaci projektů v připravovaných operačních programech,
  • možnost dlouhodobě plánovat, např. rozvoj CZT či jiné energetické sítě, ale také spotřebu energie.Reference

 • Vybrané reference z jednotlivých oblastí našich služeb

  Energetický audit/posudek budov a výrobních provozů
  Reference Zadavatel Rok
  Energetický posudek – zateplení víceúčelové budovy Obec Dobronín 2018
  Energetický audit sítě čerpacích stanic ČEPRO, a.s. 2017
  Energetický posudek – výrobní podnik (OP PIK) DVD Jaroměřice 2017
  Energetické posudky soustav veřejného osvětlení (EFEKT) obce a města 2017
  Průkaz energetické náročnosti budovy
  Reference Zadavatel Rok
  Prodej rodinného domu soukromá osoba 2018
  Novostavba rodinného domu soukromá osoba 2018
  Budovy užíváné orgánem veřejné moci Moravskokrumlovsko 2017
  Pronájem ČS ČEPRO, a.s. 2017
  Nová zelená úsporám – energetické posouzení
  Reference Zadavatel Rok
  Kompletní zateplení rd – oblast podpory A.2 soukromá osoba 2018
  Kompletní zateplení rd – oblast podpory A.1 soukromá osoba 2018
  Výměna zdroje – oblast podpory C.2 soukromá osoba 2018
  Instalace solárních termických kolektorů – oblast podpory C.3.2 soukromá osoba 2018
  Kompletní zateplení rd – oblast podpory A.3 soukromá osoba 2018
  Termovizní diagnostika
  Reference Zadavatel Rok
  Kontrolní měření novostavby RD soukromá osoba 2018
  Hledání poruch stavebních konstrukcí – kanceláře podkroví Město Moravské Budějovice 2018
  Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhlášky č. 194/2013
  Reference Zadavatel Rok
  Kontrola kotlů v ZŠ ZŠ Náměšť nad Oslavou 2018
  Kontrola kotlů ve skladech Čepro – Střelice, Loukov ČEPRO, a.s. 2014
  Kontrola kotlů v Náměšti nad Oslavou Tepelné hospodářství s.r.o. 2013

Kontaktujte nás

Zavolejte

(+420) 733 373 505

Najdete nás

EuroEnergo s. r. o.

Nad Zámkem 1072/6

674 01 Třebíč

Další údaje

IČ: 28344863
DIČ: CZ28344863
Spisová značka: C 62635 vedená u Krajského soudu v Brně